นโยบายจูงใจตัวแทน
รางวัลมากมาย การเทรดมากขึ้นเพื่อรับผลประโยชน์มากขึ้น!

เพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนโปรแกรมพันธมิตร IB สำหรับการสนับสนุนแพลตฟอร์ม และเพื่อให้สิ่งจูงใจและข้อเสนอแนะที่ดีขึ้นแก่พันธมิตร กิจกรรมเงินสดของรางวัลการซื้อขาย WisunoFX จึงมีธุกรรมเงินสดหมุนเวียนจำนวนมาก เกิดการเทรดมากขึ้นและกำไรมากขึ้น

นโยบายจูงใจตัวแทน

รางวัลมากมาย การเทรดมากขึ้นเพื่อรับผลประโยชน์มากขึ้น!

เพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนโปรแกรมพันธมิตร IB สำหรับการสนับสนุนแพลตฟอร์ม และเพื่อให้สิ่งจูงใจและข้อเสนอแนะที่ดีขึ้นแก่พันธมิตร กิจกรรมเงินสดของรางวัลการซื้อขาย WisunoFX จึงมีธุกรรมเงินสดหมุนเวียนจำนวนมาก เกิดการเทรดมากขึ้นและกำไรมากขึ้น

รางวัลพิเศษสำหรับตัวแทนแพลตฟอร์ม

ระบบการจัดการแบ็กเอนด์ที่สมบูรณ์

การสนับสนุนการดำเนินงานที่หลากหลายที่ครอบคลุม

โบนัสจะจ่ายอย่างรวดเร็ว

อัพเกรดรางวัลอย่างต่อเนื่อง!

กิจกรรมนี้เปิดสำหรับตัวแทนในโปรแกรมพันธมิตร IB ทั้งเก่าและใหม่สามารถเข้าร่วมได้  ในช่วงระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน นถึง 30 มิถุนายน นี้ ตัวแทน IB ทุกคนที่ทำล็อตการเทรดที่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัลเงินสดที่เกี่ยวข้อง  โปรดทราบว่าปริมาณการเทรดจะคำนวณเฉพาะบัญชีการเทรดของลูกค้าโดยตรงภายใต้ชื่อตัวแทนเท่านั้น รวมถึงตัวตัวแทนด้วย (ไม่รวมปริมาณการซื้อขายของตัวแทนย่อยและลูกค้าที่ไม่ใช่โดยตรง)

ระดับคำติชม

จำนวนล็อตการซื้อขาย (ล็อตมาตรฐาน)

จำนวนรางวัล (RMB)

ระดับ 1

5888

¥ 71888

ระดับ 2

3888

¥ 46666

ระดับ 3

2688

¥ 33888

ระดับ 4

2088

¥ 22888

ระดับ 5

1588

¥ 15888

ระดับ 6

1188

¥ 11888

ระดับ 7

888

¥ 8888

ระดับ 8

588

¥ 5888

ระดับ 9

368

¥ 3688

ระดับ 10

268

¥ 2688

ระดับ 11

168

¥ 1688

ระดับ 12

88

¥ 888

การสมัครเข้าร่วมเป็นพันธมิตร IB

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ร่วมจัดทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือที่เหมาะสมกับพันธมิตร ขณะเดียวกัน องค์กรได้จัดการฝึกอบรมสำหรับพันธมิตรเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและพัฒนาศักยภาพ…

กฎโดยละเอียดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ

1. ปริมาณการซื้อขายจะคำนวณเฉพาะบัญชีซื้อขายของลูกค้าโดยตรงภายใต้ชื่อตัวแทนเท่านั้น รวมถึงตัวตัวแทนด้วย (ไม่สามารถนับปริมาณการซื้อขายของตัวแทนย่อยและลูกค้าที่ไม่ใช่โดยตรงได้)

2. กิจกรรมนี้เปิดสำหรับตัวแทนทุกคน และ IB ทั้งเก่าและใหม่สามารถเข้าร่วมได้

3. ตัวแทนสามารถขอรับเงินคืนได้หลังจากเสร็จสิ้นปริมาณธุรกรรมในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคำนวณจริงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลแบ็กเอนด์ WisunoFX

4. WisunoFX มีสิทธิ์สุดท้ายในการตีความกิจกรรมนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดปรึกษาผู้จัดการบัญชี  เทมเพลตนโยบายความเป็นส่วนตัว